Algemene voorwaarden consumenten

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking uiterlijk op 1 september 2021.

Algemene voorwaarden zakelijke afnemers

Voor de zakelijke markt geldt dat opleiders over algemene voorwaarden moeten beschikken.